ایمنی

(آرشیو نویسنده onsori.s)

20
چکیده:
20
چکیده:   والدین و مسئولان واحدهای آموزشی با هشدار به نوجوانان و کودکان، آنها را از خطرات و عوارض بازی با مواد محترقه و آتش آگاه کنند. از روشن کردن آتش در گذرگاه­های باریک و نزدیک پست برق یا ایستگاه­های تقلیل فشار گاز و پارکینگ­های عمومی پرهیز کنید. از آتش زدن بوته و هیزم درکنارخودروها ... ادامه »

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل